Милана, Б., М. Шынар, Б. каламкас, Н. . Адлет, и А. Ерұлан. «ВЕБ-РЕСУРСТАРДАҒЫ ФИШИНГТІК ХАБАРЛАМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАУ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 4, декабрь 2022 г., сс. 16-29, doi:10.32014/2022.2518-1726.153.