[1]
Б. Асанова, Б. Оразбаев, Ж. Молдашева, Ғ. Шуйтенов, и Э. Дюсембина, «ТҮРЛІ СИПАТТАҒЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІ АҚПАРАТТАР НЕГІЗІНДЕ БАЯУ КОКСТЕУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АГРЕГАТТАРЫ МОДЕЛЬДЕРІН ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ », СФМН, вып. 3, сс. 28–43, сен. 2023.