Салыбек, Л. (2023) «МҰНАЙДЫ АЛҒАШҚЫ ӨҢДЕУДЕ ЭЛЕКТРОТҰЗСЫЗДАНДЫРЫРУ ЖӘНЕ СУСЫЗДАНДЫРУ ПРОЦЕССТЕРІН ОПТИМИЗАЦИЯЛАУ ҮШІН МОДЕЛЬДЕР ҚҰРУ ТӘСІЛІ», Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (4), сс. 224–236. doi: 10.32014/2023.2518-1726.231.