Милана, Б., Шынар, М., каламкас, Б., Адлет, Н. . и Ерұлан, А. (2022) «ВЕБ-РЕСУРСТАРДАҒЫ ФИШИНГТІК ХАБАРЛАМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАУ », Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (4), сс. 16–29. doi: 10.32014/2022.2518-1726.153.