Муратов, Толенди. 2024. «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АВИАЦИЯ САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН IT ШЕШІМДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 1 (март):248-59. https://doi.org/10.32014/2024.2518-1726.254.