Милана, Болатбек, Мусиралиева Шынар, Багитова каламкас, Нюсупов Адлет, и Абайұлы Ерұлан. 2022. «ВЕБ-РЕСУРСТАРДАҒЫ ФИШИНГТІК ХАБАРЛАМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАУ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 4 (декабрь):16-29. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1726.153.