Мухитова, Айгуль. 2022. «РЕЛЯЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ УАҚЫТҚА ТӘУЕЛДІ XML-ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНДАҒЫ XML-ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 2 (июнь):92-111. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1726.132.