МУРАТОВ, Т. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АВИАЦИЯ САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН IT ШЕШІМДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая, [S. l.], n. 1, p. 248–259, 2024. DOI: 10.32014/2024.2518-1726.254. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/5872. Acesso em: 18 май. 2024.