АСАНОВА, Б.; ОРАЗБАЕВ, Б.; МОЛДАШЕВА, Ж.; ШУЙТЕНОВ , Ғ.; ДЮСЕМБИНА, Э. ТҮРЛІ СИПАТТАҒЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІ АҚПАРАТТАР НЕГІЗІНДЕ БАЯУ КОКСТЕУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АГРЕГАТТАРЫ МОДЕЛЬДЕРІН ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ . Известия НАН РК. Серия физико-математическая, [S. l.], n. 3, p. 28–43, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1726.202. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/5776. Acesso em: 17 июн. 2024.