АХМЕТОВ Б.С.; Қ. НҰРАЛБАЙ. ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ КЕЗІНДЕГІ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ АЛГОРИТМІ . Известия НАН РК. Серия физико-математическая, [S. l.], n. 3, p. 6–11, 2021. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/2038. Acesso em: 13 июн. 2024.