Исмаилова, А., Бельдеубаева, Ж., Нурпейсова , А., Gulnur Г., & Жантасова , Ж. . (2023). ӨСІМДІК АУРУЛАРЫН ТЕРЕҢ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАУ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (4), 184–197. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1726.228