Салыбек, Л. (2023). МҰНАЙДЫ АЛҒАШҚЫ ӨҢДЕУДЕ ЭЛЕКТРОТҰЗСЫЗДАНДЫРЫРУ ЖӘНЕ СУСЫЗДАНДЫРУ ПРОЦЕССТЕРІН ОПТИМИЗАЦИЯЛАУ ҮШІН МОДЕЛЬДЕР ҚҰРУ ТӘСІЛІ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (4), 224–236. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1726.231