Махажанова, У., Тасуов, Б., Муханова, А., Мухиядин, А., & Р.К. Жеткиншеков. (2022). БҰЛДЫР ЖИЫНДАР ТЕОРИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ БИЗНЕСТІҢ НЕСИЕ ҚАБІЛЕТІЛІГІН БАҒАЛАУ АЛГОРИТМІ . Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (4), 81–92. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1726.158