Милана, Б., Шынар, М., каламкас, Б., Адлет, Н. ., & Ерұлан, А. (2022). ВЕБ-РЕСУРСТАРДАҒЫ ФИШИНГТІК ХАБАРЛАМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАУ . Известия НАН РК. Серия физико-математическая, (4), 16–29. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1726.153