(1)
Б.Б. Оразбаев; Moldasheva, Z.; В.И. Гончаров; К.Н. Оразбаева. МАГИСТРАЛДЫ ҚҰБЫРЛАРМЕН МҰНАЙ ТАСМАЛДАУДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ. СФМН 2022, 112-129.