(1)
А.Н. Телқожа; А.Б. Кульджабеков. УРАН КЕН ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ПРОЦЕССТЕРДІ ПАРАЛЛЕЛЬ БАҒДАРЛАМАУ АРҚЫЛЫ МОДЕЛЬДЕУ. СФМН 2021, 128-137.