(1)
М.Д. Минглибаев; А.Ә. Мырзабаева. ЕКІ БЕЙСТАЦИОНАР ДЕНЕНІҢ ІЛГЕРІЛМЕЛІ-АЙНАЛМАЛЫ ҚОЗҒАЛЫСЫ. СФМН 2021, 106-112.