(1)
А.Б. Манапбаева; J. Esimbek; Н.Ш. Алимгазинова; М.Т. Кызгарина; А.Б. Атамұрат. N22 ШАҢ КӨПІРШІКТЕРІ ЖАНЫНДАҒЫ ЖАС ЖҰЛДЫЗ ОБЪЕКТІЛЕРІН АНЫҚТАУ. СФМН 2021, 96-105.