[1]
Исмаилова, А., Бельдеубаева, Ж., Нурпейсова , А., Gulnur Г. и Жантасова , Ж. 2023. ӨСІМДІК АУРУЛАРЫН ТЕРЕҢ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАУ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая. 4 (дек. 2023), 184–197. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1726.228.