[1]
Муратов, Т. 2024. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АВИАЦИЯ САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН IT ШЕШІМДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая. 1 (мар. 2024), 248–259. DOI:https://doi.org/10.32014/2024.2518-1726.254.