[1]
Салыбек, Л. 2023. МҰНАЙДЫ АЛҒАШҚЫ ӨҢДЕУДЕ ЭЛЕКТРОТҰЗСЫЗДАНДЫРЫРУ ЖӘНЕ СУСЫЗДАНДЫРУ ПРОЦЕССТЕРІН ОПТИМИЗАЦИЯЛАУ ҮШІН МОДЕЛЬДЕР ҚҰРУ ТӘСІЛІ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая. 4 (дек. 2023), 224–236. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1726.231.