[1]
Милана, Б., Шынар, М., каламкас, Б., Адлет, Н. и Ерұлан, А. 2022. ВЕБ-РЕСУРСТАРДАҒЫ ФИШИНГТІК ХАБАРЛАМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАУ . Известия НАН РК. Серия физико-математическая. 4 (дек. 2022), 16–29. DOI:https://doi.org/10.32014/2022.2518-1726.153.