[1]
Мухитова, А. 2022. РЕЛЯЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ УАҚЫТҚА ТӘУЕЛДІ XML-ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНДАҒЫ XML-ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая. 2 (июн. 2022), 92–111. DOI:https://doi.org/10.32014/2022.2518-1726.132.