[1]
М.Д. Минглибаев и А.Ә. Мырзабаева 2021. ЕКІ БЕЙСТАЦИОНАР ДЕНЕНІҢ ІЛГЕРІЛМЕЛІ-АЙНАЛМАЛЫ ҚОЗҒАЛЫСЫ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая. 3 (июн. 2021), 106–112.