[1]
А.Б. Манапбаева, J. Esimbek, Н.Ш. Алимгазинова, М.Т. Кызгарина и А.Б. Атамұрат 2021. N22 ШАҢ КӨПІРШІКТЕРІ ЖАНЫНДАҒЫ ЖАС ЖҰЛДЫЗ ОБЪЕКТІЛЕРІН АНЫҚТАУ. Известия НАН РК. Серия физико-математическая. 3 (июн. 2021), 96–105.