1.
Ait S, Тілепберген Ж, Сұлтанбек Ұ, Жұрынов М, Мифтахова А. α–САНТОНИННЫҢ Pt ЭЛЕКТРОДЫНДА ЭТАНОЛ ЖӘНЕ АЦЕТОНИТРИЛДІ ОРТАДА ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ТОТЫҒУЫН ЗЕРТТЕУ. SCT [Интернет]. 30 сентябрь 2023 г. [цитируется по 21 июнь 2024 г.];(3):22-36. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/5619