1.
А. А. Макенова, А. К. Кекибаев. КВАС ДАЙЫНДАУ ҮШІН ҚАРАҚҰМЫҚ ШИКІЗАТЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ ЫСҚЫЛАУ РЕЖИМІН ЖАСАУ. SCT [Интернет]. 12 апрель 2021 г. [цитируется по 17 июнь 2024 г.];(2):135-41. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/229