1.
Ж. Байгазиева, Г. И. Байгазиева, А. К. Кекибаева. ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ШИКІЗАТЫ НЕГІЗІНДЕ СЫРА СУСЛОСЫН АШЫТУ ҮДЕРІСІН ЗЕРТТЕУ. SCT [Интернет]. 12 апрель 2021 г. [цитируется по 7 октябрь 2022 г.];(2):128-34. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/227