Жылкыбек, Магира, Толкын Байжуманова, Светлана Тунгатарова, Меруерт Еркибаева, и Galina Xanthopoulou. «МЕТАННЫҢ ТЕРЕҢ ТОТЫҒУЫНДАҒЫ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІ КОМПОНЕНТІНІҢ ФАЗАСЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ». Известия НАН РК. Серия химии и технологии, no. 3 (сентябрь 30, 2023): 71–83. просмотрено май 23, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/5491.