А. А. Макенова, и А. К. Кекибаев. «КВАС ДАЙЫНДАУ ҮШІН ҚАРАҚҰМЫҚ ШИКІЗАТЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ ЫСҚЫЛАУ РЕЖИМІН ЖАСАУ». Известия НАН РК. Серия химических наук, no. 2 (апрель 12, 2021): 135–141. просмотрено октябрь 7, 2022. https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/229.