Ж. Байгазиева, Г. И. Байгазиева, и А. К. Кекибаева. «ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ШИКІЗАТЫ НЕГІЗІНДЕ СЫРА СУСЛОСЫН АШЫТУ ҮДЕРІСІН ЗЕРТТЕУ». Известия НАН РК. Серия химических наук, no. 2 (апрель 12, 2021): 128–134. просмотрено октябрь 7, 2022. https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/227.