Жылкыбек, М., Т. Байжуманова, С. Тунгатарова, М. Еркибаева, и G. Xanthopoulou. «МЕТАННЫҢ ТЕРЕҢ ТОТЫҒУЫНДАҒЫ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІ КОМПОНЕНТІНІҢ ФАЗАСЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ». Известия НАН РК. Серия химии и технологии, вып. 3, сентябрь 2023 г., сс. 71-83, doi:10.32014/2023.2518-1491.178.