Ченсизбаев, Д., Д.К. Аденова, и Қ.Е. Кошпанова. «ШУ-САРЫСУ ПРОВИНЦИЯСЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК СУЛАРЫНДАҒЫ ЛИТИЙ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ӘДІСІМЕН АНЫҚТАУ». Известия НАН РК. Серия химии и технологии, вып. 1, март 2023 г., сс. 183-9, doi:10.32014/2023.2518-1491.157.