[1]
S. Ait, Ж. Тілепберген, Ұ. Сұлтанбек, М. . Жұрынов, и А. Мифтахова, «α–САНТОНИННЫҢ Pt ЭЛЕКТРОДЫНДА ЭТАНОЛ ЖӘНЕ АЦЕТОНИТРИЛДІ ОРТАДА ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ТОТЫҒУЫН ЗЕРТТЕУ», SCT, вып. 3, сс. 22–36, сен. 2023.