[1]
Ж. Байгазиева, Г. И. Байгазиева, и А. К. Кекибаева, «ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ШИКІЗАТЫ НЕГІЗІНДЕ СЫРА СУСЛОСЫН АШЫТУ ҮДЕРІСІН ЗЕРТТЕУ», SCT, вып. 2, сс. 128–134, апр. 2021.