Жылкыбек, М., Байжуманова, Т., Тунгатарова, С., Еркибаева, М. и Xanthopoulou, G. (2023) «МЕТАННЫҢ ТЕРЕҢ ТОТЫҒУЫНДАҒЫ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІ КОМПОНЕНТІНІҢ ФАЗАСЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ», Известия НАН РК. Серия химии и технологии, (3), сс. 71–83. doi: 10.32014/2023.2518-1491.178.