Жылкыбек, Магира, Толкын Байжуманова, Светлана Тунгатарова, Меруерт Еркибаева, и Galina Xanthopoulou. 2023. «МЕТАННЫҢ ТЕРЕҢ ТОТЫҒУЫНДАҒЫ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІ КОМПОНЕНТІНІҢ ФАЗАСЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ». Известия НАН РК. Серия химии и технологии, вып. 3 (сентябрь):71-83. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1491.178.