Ченсизбаев, Данияр, Д.К. Аденова, и Қ.Е. Кошпанова. 2023. «ШУ-САРЫСУ ПРОВИНЦИЯСЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК СУЛАРЫНДАҒЫ ЛИТИЙ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ӘДІСІМЕН АНЫҚТАУ». Известия НАН РК. Серия химии и технологии, вып. 1 (март):183-93. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1491.157.