ЖЫЛКЫБЕК, М.; БАЙЖУМАНОВА, Т.; ТУНГАТАРОВА, С.; ЕРКИБАЕВА, М.; XANTHOPOULOU, G. МЕТАННЫҢ ТЕРЕҢ ТОТЫҒУЫНДАҒЫ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІ КОМПОНЕНТІНІҢ ФАЗАСЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии, [S. l.], n. 3, p. 71–83, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1491.178. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/5491. Acesso em: 18 май. 2024.