ЧЕНСИЗБАЕВ, Д.; Д.К. АДЕНОВА,; Қ.Е. КОШПАНОВА. ШУ-САРЫСУ ПРОВИНЦИЯСЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК СУЛАРЫНДАҒЫ ЛИТИЙ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ӘДІСІМЕН АНЫҚТАУ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии, [S. l.], n. 1, p. 183–193, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1491.157. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/4928. Acesso em: 17 июн. 2024.