YAKIYAYEVA, M.; САГИНОВА, А.; ЕРЖАНОВА, М. ТАҒАМДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ ЖОҒАРЫ ҰЛТТЫҚ ДӘНДІ ДАҚЫЛДЫҢ (ТАЛҚАН) ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІГІН ЗЕРТТЕУ. Известия НАН РК. Серия химических наук, [S. l.], n. 2, p. 180–192, 2022. DOI: 10.32014/2022.2518-1491.113. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/2970. Acesso em: 30 сен. 2022.