А. А. МАКЕНОВА; А. К. КЕКИБАЕВ. КВАС ДАЙЫНДАУ ҮШІН ҚАРАҚҰМЫҚ ШИКІЗАТЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ ЫСҚЫЛАУ РЕЖИМІН ЖАСАУ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии, [S. l.], n. 2, p. 135–141, 2021. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/229. Acesso em: 14 июн. 2024.