ABDIZHAPPAROVA BAKHYTKUL TELKHOZHAEVNA; KHANZHAROV NURLAN SERIKBAYEVICH; OSPANOV BAKHYTZHAN ORAZALIEVICH; PANKINA ILONA ANATOL’EVNA; KAMALBEK DINMUKHAMMED KUANYSHBEKULY; AKHMETOV ZHASURBEK MANSURBEKOVICH. INVESTIGATION OF VACUUM-ATMOSPHERIC DRYING OF CAMEL AND MARE’S MILK. Известия НАН РК. Серия химических наук, [S. l.], n. 6, p. 55–60, 2019. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/1560. Acesso em: 7 окт. 2022.