Тукибаева, А., Баешов, А., Абжалов, Р., Асылбекова, Д., & Есентаева, А. (2023). THE ROLE OF COPPER (II) IONS IN THE PROCESS OF ANODIC OXIDATION OF PHOSPHINE IN AN ACIDIC MEDIUM. Известия НАН РК. Серия химии и технологии, (3), 175–186. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1491.185