(1)
Ait, S.; Тілепберген, Ж.; Сұлтанбек , Ұ.; Жұрынов , М. .; Мифтахова, А. α–САНТОНИННЫҢ Pt ЭЛЕКТРОДЫНДА ЭТАНОЛ ЖӘНЕ АЦЕТОНИТРИЛДІ ОРТАДА ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ТОТЫҒУЫН ЗЕРТТЕУ. SCT 2023, 22-36.