(1)
Ж. Байгазиева; Г. И. Байгазиева; А. К. Кекибаева. ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ШИКІЗАТЫ НЕГІЗІНДЕ СЫРА СУСЛОСЫН АШЫТУ ҮДЕРІСІН ЗЕРТТЕУ. SCT 2021, 128-134.