(1)
Abdizhapparova Bakhytkul Telkhozhaevna; Khanzharov Nurlan Serikbayevich; Ospanov Bakhytzhan Orazalievich; Pankina Ilona Anatolyevna; Kumisbekov Serik; Islam Karlygash Sapibullakyzy. RESULTS OF VACUUM-ATMOSPHERIC DRYING OF LARGE-DISPERSED FOOD MATERIALS. SCT 2019, 61-69.