(1)
Abdizhapparova Bakhytkul Telkhozhaevna; Khanzharov Nurlan Serikbayevich; Ospanov Bakhytzhan Orazalievich; Pankina Ilona Anatol’evna; Kamalbek Dinmukhammed Kuanyshbekuly; Akhmetov Zhasurbek Mansurbekovich. INVESTIGATION OF VACUUM-ATMOSPHERIC DRYING OF CAMEL AND MARE’S MILK. SCT 2019, 55-60.