[1]
Тукибаева, А., Баешов, А., Абжалов, Р., Асылбекова, Д. и Есентаева, А. 2023. THE ROLE OF COPPER (II) IONS IN THE PROCESS OF ANODIC OXIDATION OF PHOSPHINE IN AN ACIDIC MEDIUM. Известия НАН РК. Серия химии и технологии. 3 (сен. 2023), 175–186. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1491.185.