[1]
Жылкыбек, М., Байжуманова, Т., Тунгатарова, С., Еркибаева, М. и Xanthopoulou, G. 2023. МЕТАННЫҢ ТЕРЕҢ ТОТЫҒУЫНДАҒЫ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІ КОМПОНЕНТІНІҢ ФАЗАСЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии. 3 (сен. 2023), 71–83. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1491.178.